Toedeledokie

Schaduwredactie

Bij Toedeldokie werken we met een schaduwredactie. Deze redactie is samengesteld met mensen die dagelijks voor de klas staan of die anderzijds nauw betrokken zijn bij het (kleuter)onderwijs. Hoewel wij zelf veel affiniteit hebben met het onderwijs vinden wij het erg belangrijk om ook direct in contact te blijven met wat er speelt in het onderwijsveld. De schaduwredactie – met mensen uit de praktijk – helpt ons hierbij.

Hoe werkt de schaduwredactie?

Voor de opnamen
De schaduwredactie kijkt a.h.w. over onze schouder mee en geeft ons gevraagd en ongevraagd advies over ons programma. In het begin denken zij mee over de keuze van de thema’s. Wat speelt er? Waar is behoefte aan? Wat is actueel?

Vervolgens gaan we aan de slag en bedenken wij de verhaallijnen en plotjes. Wanneer de verhalen in grote lijnen klaar zijn leggen we die ter toetsing voor aan de schaduwredactie. Hun op- en aanmerkingen nemen we vervolgens mee.

En dan beginnen we aan de scripts. Hierbij werken we de handelingen en de dialogen verder uit. Die leggen we weer voor aan de schaduwredactie. Is het misschien te moeilijk of juist te makkelijk? Moeten sommige woorden veranderd worden? Of is het te spannend geworden? Of juist te kinderachtig? Ook hier nemen we alle op- en aanmerkingen weer ter harte en verwerken ze in de definitieve versie van het script.

Vervolgens de productie; we zoeken geschikte locaties, trekken acteurs aan, we filmen de scènes op locatie en in de studio, we monteren de beelden en als laatste de audio nabewerking. Dan is er weer een avontuur van Toedele en Dokie gereed.

Na de opnamen
Maar natuurlijk zijn we ook dan nieuwsgierig hoe de aflevering ontvangen is? Vonden de kinderen het leuk? Bleef de aandacht of viel deze weg? En zo ja: wanneer? Was het niet te spannend? Snapten ze alles? Hoe werd het begeleidend materiaal ontvangen? Kan dat beter of anders? Allemaal vragen waarvan we de antwoorden graag willen weten, omdat we daarmee ons programma steeds beter kunnen maken.

Naast opmerkingen en reacties die abonnees ons per mail sturen maken we ook hier dankbaar gebruik van de schaduwredactie. Zij waren er immers bij toen hun klas keek en zij kunnen ons dus uit eerste hand van informatie voorzien. We doen dit door middel van een vragenformulier, dat zij na elke aflevering invullen en naar ons toezenden.

Om de onderlinge band te bevorderen en de betrokkenheid te vergroten (en omdat het gewoon leuk is) komt de schaduwredactie 2x per jaar bij elkaar. Dan zien en spreken we elkaar persoonlijk en kunnen we van gedachten wisselen.