Toedeledokie

Wat voorafging
Het idee voor Toedeledokie is ontstaan bij de makers van het populaire kinderprogramma Koekeloere, dat meer dan 25 jaar(!) te zien is geweest op de basisscholen in Nederland. Hele generaties kinderen zijn opgevoed met Moffel en Piertje en later ook met Flip de Beer. Koekeloere was mateloos populair op scholen en bij ouders omdat het voorzag in een behoefte. Het programma was het enige programma voor kleuters waar zwaar ingezet werd op de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Toedeledokie
Begin 2019 hebben we besloten om een vervolg te gaan maken. Aangezien de NPO niet bereid is om de naam ‘Koekeloere’ vrij te geven hebben wij een nieuwe naam en personages bedacht. Dat zijn Toedele de Teckel en Dokie de Das geworden.
Wij, de initiatiefnemers, Jan Heuves en Roel van den Bruele, zijn gepokt en gemazzeld in de audiovisuele industrie. Zo heeft Jan zijn sporen verdiend met de jarenlange regie van o.a. Koekeloere, Teletubbies, Huisje-Boompje-Beestje en veel andere programma’s voor de landelijke omroep(en). Roel heeft 25 jaar lang een eigen multimedia bedrijf gehad en heeft in die tijd meer dan 1.000 opdracht- en voorlichtingsfilms geproduceerd.

Het begin
Begin 2019 zijn wij aan de slag gegaan en hebben wij een crew samengesteld met medewerkers van het eerste uur, aangevuld met nieuw en jong talent, om een vertrouwd maar eigentijds programma te kunnen realiseren. Scripts, decor, locaties, planning, etcetera, alles moest geregeld worden.

Investering
De financiering hebben we geheel voor eigen rekening genomen. Naast eigen geld hebben we een derde financier bereid gevonden om geld in Toedeledokie te steken. Tenslotte werken alle medewerkers deels risicodragend mee. Zo is er ruim € 150.000 in de start van Toedeledokie gestoken. Daarnaast hebben de twee oprichters, geheel belangeloos, ieder meer dan 2.000 uren in de voorbereiding en uitvoering gestoken. Zo heeft Jan de scripts geschreven, regie gevoerd en montage voor een groot deel uitgevoerd. Roel heeft naast de productie en realisatie, de hele financiële rimram voor zijn rekening genomen.

Eerste opzet
Het was de bedoeling om Toedeledokie tegen betaling en via Internet ‘in de markt’ te zetten. Scholen konden voor € 119,00 een abonnement voor een jaar afsluiten en kregen daarvoor in ruil een toegangscode op een afgesloten portal. Wekelijks zou hier een nieuwe aflevering verschijnen welke via het digibord in de klas kan worden vertoond. Daarnaast kon men ook iedere week een educatief spel downloaden dat relatie met de aflevering en het onderwerp had. Vanaf begin januari 2020 zijn we begonnen met ‘uitzenden’ en de ‘verkoop van abonnementen’. Na een moeizame start begon de ‘verkoop van abonnementen’ snel op te lopen. In Maart 2020 hadden we al ruim 500 betalende abonnees.

Corona
En toen kwam Corona en gingen de scholen op slot. De verkoop kwam stil te liggen, opnamen mochten niet (meer) doorgaan, en we wisten het even niet meer. Halverwege de maand Mei, toen de scholen weer open waren, zijn we weer verder gegaan met ‘uitzenden’ maar de vaart was eruit. Weinig abonnementen werden nog verkocht; iedereen stelde de beslissing uit tot na de zomer. En dat was begin Juli 2020 het voorlopig einde. De verkoop van abonnementen moest ons de financiën verschaffen om verder te kunnen en dat zat er vanwege Corona dus niet meer in. De stekker ging eruit.

Behoefte
Het najaar van 2020 hebben we gebruikt om ons te beraden en te bezinnen. Corona heeft ons allemaal nog steeds in de greep en ook in 2021 zal dit nog lang doorgaan. Uit alle reacties en steunbetuigingen van scholen, juffen en meesters, SLO, tezamen met de reeds verkochte abonnementen maken we op dat er nog steeds grote behoefte is voor een dergelijk programma. We zijn ervan overtuigd dat als we meer tijd (lees: meer geld) hadden gehad het programma niet meer weg te denken zou zijn. Nu hebben we helaas de kans niet gekregen om het echt goed in de markt te zetten. We hebben daarom besloten Toedeledokie een herkansing te geven.