Toedeledokie

Financiering
Zoals we in ‘Wat vooraf ging’ hebben omschreven hebben we de complete opstart van Toedeledokie volledig uit eigen middelen gefinancierd. Nu we in een volgende fase terecht zijn gekomen zijn we op zoek naar enkele kapitaalkrachtige financiers die dit initiatief willen ondersteunen en de financiering voor de komende 3 jaar voor hun rekening willen nemen. Wij denken dat we in die periode van 3 jaar een goed draaiende organisatie te hebben opgebouwd die zichzelf daarna d.m.v. sponsoring en merchandising kan bedruipen.

Sponsoring
Van sponsoren verwachten wij dat zij zich voor minimaal 3 jaar aan ons verbinden middels een bijdrage, van tenminste, € 120.000,00 per jaar. Als tegenprestatie krijgt een sponsor (maximaal 3) medezeggenschap over de inhoud en keuze van enkele thema’s van Toedeledokie; mits niet strijdig met onze uitgangspunten. Verder kan een sponsor ‘gebruik maken’ van het beeldmerk ‘Toedeledokie’ t.b.v. niet-commerciële uitingen.

Merchandising
Stichting Toedeledokie heeft de (beeld-)rechten voor Toedeledokie, Toedele en Dokie voor de komende 10 jaar vastgelegd. Uitgaven ‘onder de vlag’ van Toedeledokie zijn oneindig. Of het nou gaat om poppen, tekenplaten, voorleesboekjes, bankspaarrekeningen of een meer ideële boodschap; alles is in principe bespreekbaar. Uiteraard mag het niet strijdig zijn met onze ideële doelstellingen.