Toedeledokie

Toedeledokie
Toedeledokie is een educatief kleuterprogramma (ontstaan als opvolger van het populaire Koekeloere) waarin Toedele de Teckel en Dokie de Das elke week de wijde wereld in trekken en daar een avontuur beleven. In elke aflevering zit naast een avontuur  een sociaal emotionele component.

Toedele en Dokie zijn twee poppen (Teckel en Das) die zich als mensen gedragen. Zo hebben ze een eigen woning (onder de grond), eten en drinken ze ‘gewoon’ en kunnen ze bijna alles wat de echte mensen ook kunnen (zoals koken, slapen, lezen, schrijven, rekenen, wandelen, gamen, etcetera).

Doelgroep
Het programma Toedeledokie richt zich op kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Dat zijn dus grofweg groep 1 en 2 van de basisschool, kinderopvang en dagverblijven, buitenschoolse opvang en kinderen van asielzoekers (leeftijd is voor deze groep ruimer omdat ze vaak de taal nog niet goed beheersen).

Sommige onderwerpen zullen voor het ene kind te makkelijk en voor een ander kind (te) moeilijk zijn. We denken dat dit geen probleem hoeft te zijn. Door onze aanpak (poppenverhaal) blijft de verhaallijn goed te volgen voor een brede doelgroep.

Format
Elke aflevering begint met een probleemstelling zoals ‘honger’, ‘verveling’, ‘game verslaving’, ‘milieuvervuiling’, etcetera. Zo zijn ze de ene week vergeten boodschappen te doen en hebben daarom geen eten, een andere keer krijgen ze per post een uitnodiging voor een verjaardagfeest. Telkens een ‘probleem’ dat in dezelfde aflevering opgelost wordt. Maar nooit zoals verwacht.

Een aflevering bestaat uit drie onderdelen: intro/probleemstelling, uitvoering/zoektocht en slot/oplossing. De onderdelen worden onderbroken door een liedje en een bezoek van Harrie de Haas. En natuurlijk elke aflevering loopt altijd goed af.

Buurman Piet
De twee vriendjes wonen ondergronds in een Dassenburcht in het bos. Naast hen woont buurman Piet die ook regelmatig een rol speelt. Toedele en Dokie noemen Piet stiekem ‘malle pietje’, want hij doet soms rare dingen. Maar Piet staat altijd voor ze klaar als ze hulp nodig hebben, ook voor advies.

Daarnaast is Buurman Piet ook heel handig en praktisch én kan hij de vriendjes ook begeleiden of ondersteunen. Bijvoorbeeld als ze ergens naartoe gebracht moeten worden, dan haalt buurman Piet even de traktor tevoorschijn en brengt hij ze naar de gewenste bestemming.

Educatief
Toedeledokie is een educatief programma, waarbij de nadruk ligt op de sociaal emotionele ontwikkeling van kleuters. In elke avontuur dat Toedele en Dokie meemaken staat dan ook één emotie centraal. Dat kan bijvoorbeeld jaloezie of angst, wroeging, verdriet, eenzaamheid of faalangst zijn. Per aflevering zal het thema/emotie wisselen. Zo worden moeilijke onderwerpen toegankelijk en kunnen ze later in de groep worden nabesproken.